ČARODĚJNICE V LUŽCI

V našem Domově v Lužci jsme opékali špekáčky za doprovodu čarodějnice, kterou jsme společnými silami vytvořili při arteterapiích.

Počasí se vydařilo, oheň v jarním vzduchu krásně voněl a vyvolával různé vzpomínky.